Wat doen wij ?

Wij kennen de weg naar de juiste hulpverlening. Daarnaast kunnen we soms zelf financiële ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld :


⦁ wanneer je ziektekosten moet maken, die niet door de verzekering worden vergoed. Denk bijvoorbeeld aan de tandarts
⦁ als je ziet dat je kind tekort komt omdat jullie het financieel krap hebben
⦁ als je onverwachts een grote uitgave moet doen, maar daar echt het geld niet voor hebt
⦁ Jaarlijks met Kerst zijn er kerstvoedselpakketten voor de minima in de gemeente Aalten
⦁ In de zomer zijn er vakantietasjes voor kinderen tot 12 jaar
⦁ In het najaar organiseert de st. DHA een snuffelmarkt waar je gratis iets voor jezelf kunt uitzoeken
⦁ We zijn het project “happy period bags” gestart om vrouwen en meisjes die gebruik maken van de lokale voedselbank te voorzien van menstruatieproducten. Daarnaast draait er nu en pilot op vmbo Schaersvoorde voor gratis menstruatieproducten.
⦁ Ben je op zoek naar betaald of vrijwilligerswerk? Wij kunnen je helpen om in onze eigen gemeente een plek te vinden waar je werkervaring op kunt doen.
⦁ En voor onze activiteiten kunnen wij ook heel goed extra hulp gebruiken

Jij kan ons ook helpen!
Het meedoenpact heeft behoefte aan extra handen, suggesties, ideeën en ervaringen van mensen
die weten wat het is om het financieel zwaar te hebben.

Meer info? Klik dan HIER voor de flyer van het Meedoenpact Aalten