Contact

Het Meedoenpact is te bereiken via

  • Figulus Aalten: tel. 0543  –  473993
  • Figulus Dinxperlo: tel. 0315 – 655282 

of via de mail: 

Giften kunnen worden overgemaakt op de rekeningnummer NL24 TRIO 0338 6054 60 van de stichting Diaconale Hulpverlening o.v.v. meedoenpact.