Lokale regelingen en organisaties

Hulp bij geldzaken en schulden

Wat is het? Wordt het lastig om alle rekeningen te betalen? Of moet u rondkomen met minder inkomen door ziekte, ontslag of echtscheiding? Misschien heeft u geen zicht (meer) op uw inkomsten en uitgaven? U weet dat er iets moet gebeuren, maar wat? De gemeente Aalten biedt ondersteuning aan mensen met geldzorgen. Samen met u gaan we op zoek naar een oplossing. Advies en informatie verstrekken wij u vrijblijvend. Vraag gerust om hulp, wacht daarmee niet te lang.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden van bijvoorbeeld voetbal, judo, dansles, muziekles of theater voor kinderen en jongeren van 0 tot 17 jaar waar thuis te weinig geld is. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur is in gemeente Aalten een aanvulling op de Meedoen regeling, dus een extra vangnet voor kinderen. Zo kunnen ook zzp’ers met te weinig opdrachten of gezinnen met geldzorgen door de Coronacrisis hun kinderen mee laten doen met sport of cultuur. De aanvraag wordt gedaan voor een jaar met een bedrag van maximaal € 225 voor sport en € 425 voor cultuur.

Doe als ouder een aanvraag via www.samenvoorallekinderen.nl , 

maar je kan ook contact opnemen door te mailen naar:

Aalten-Bredevoort en buurtschappen
Richard Jongetjes richard@talentverbinder.nl
Contact Dinxperlo en buurtschappen

Mees Van Schaik m.vanschaik@figulus-welzijn.nl

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u minstens 3 jaar van een minimuminkomen leeft. Het bedrag is vrij te besteden. U kunt de toeslag 1 keer per jaar ontvangen. Doorgaans ontvangt u de toeslag binnen 4 weken na uw aanvraag.

Meedoen regeling gemeente Aalten

De gemeente wil sportieve, sociale, culturele en educatieve activiteiten onder inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum stimuleren. Daarvoor is er de meedoenregeling.

Collectieve zorgverzekering Aalten

Collectieve aanvullende zorgverzekering (Gemeentepolis Menzis), geldt voor minima tot 120% sociaal minimum.

Kindpakket

Voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar is een zogenoemd kindpakket samengesteld. Dit is een maximale bijdrage van € 300 per kind per jaar voor educatie/schoolgerelateerde activiteiten.

Sociale raadslieden

Sociaal raadslieden kunnen u advies geven over wetten en regels, rechten en plichten. Ze helpen u om te kijken wat de wetten en regels zijn in uw situatie, en wat u kunt doen om problemen met instanties op te lossen of te krijgen waar u recht op heeft. Lisa Olthof is werkzaam in de gemeente Aalten, Lochem en Montferland. Telefoonnummer: 06-12638158 / E-mail: l.olthof@sensire.nl

Bijzondere bijstand

De bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dat zijn extra, noodzakelijke kosten die u moet maken om sociale redenen. De kosten kunnen eenmalig zijn, maar ook wekelijks of maandelijks terugkomen. Voorbeelden van bijzondere kosten zijn: kosten voor bewindvoering, advocaatkosten,vervanging van noodzakelijk witgoed of kosten voor zwemlessen (diploma A)

Formulierenbrigade

Gratis ondersteuning bij het invullen van allerlei formulieren. 

*Dinxperlo op dinsdagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur Kulturhus, Maurits Prinsstraat 6
 
* Aalten op dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur Figulus ( Ahof) Polstraat 9. 

Tijdelijk Noodfonds Energie

Kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening kunnen vanaf 7 februari 2023 terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun, een deel van de energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023. Huishoudens kunnen de steun van het Noodfonds vanaf nu aanvragen voor de hele periode

Humanitas thuisadministratie

Een vrijwilliger helpt je je financiële zaken op orde te brengen en op orde te houden. Niet één keer, maar wekelijks. We zetten samen je inkomsten en uitgaven op een rij, gaan na waar je recht op hebt en maken een overzichtelijk huishoudboekje. Ook is er ondersteuning om de administratie op te ruimen en op orde te brengen. Daarna kun je zelf je weg vinden in je eigen administratie en financiën. Een hele zorg minder.

Voedselbank Oost Achterhoek

Een voedselpakket kan alleen worden aangevraagd door een hulpverlenende instantie, zoals: Maatschappelijk werk, Leger des Heils, kerkelijke hulpverlener, sociale dienst, schuldhulpverleners, bewindvoerders e.d. U kunt niet zelf rechtstreeks een voedselpakket aanvragen. De voedselbank beoordeelt de aanvraag en kijkt of u voor een voedselpakket in aanmerking komt. Een voedselpakket is een aanvulling, een noodoplossing. Je kunt er niet een hele week van eten.

Bijzondere bijstand zorgkosten

Dit zijn alle kosten die u niet zou hebben als u niet (langdurig) ziek zou zijn of zou moeten leven met een beperking. Denk aan: dieetkosten, reiskosten, extra stookkosten in verband met reuma, de eigen bijdrage voor bijvoorbeeld aangepast schoeisel en de eigen bijdrage die u betaalt aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U krijgt geen vergoeding als de kosten al vergoed worden, bijvoorbeeld vanuit uw zorgverzekering. Het verplichte eigen risico zorgkosten wordt in bepaalde omstandigheden gedeeltelijk vergoed.

Mooi voor nop ( Aalten)

Vooral dameskleding

Schuldhulpverlening

De gemeente Aalten biedt ondersteuning aan mensen met geldzorgen. Samen met u gaan we op zoek naar een oplossing. Advies en informatie verstrekken wij u vrijblijvend. Vraag gerust om hulp, wacht daarmee niet te lang.

Kledingbank

De Kledingbank Winterswijk is een stichting die kleding, schoenen en andere textiel-waren verstrekt aan inwoners van Winterswijk en omgeving. De kledingbank werkt met zgn. doorverwijzers. Dit zijn organisaties en instanties die mensen doorverwijzen naar de kledingbank.

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw financiële situatie. Ook de financiële positie van mogelijke medebewoners kan een rol spelen. Bij de toets van uw aanvraag om kwijtschelding worden wettelijke normbedragen gebruikt.

Stichting Babyspullen

Met Stichting Babyspullen willen we de effecten van armoede op baby’s en jonge kinderen verminderen. We zamelen landelijk gebruikte en nieuwe babyspullen in en maken daar babystartpakketten van. Deze pakketten verstrekken we via diverse instanties gratis aan (aanstaande) ouders in Nederland die het financieel moeilijk hebben. Intermediair Gemeente Aalten Nico Evers n.evers@figulus-welzijn.nl en Ella Sankowska E.Sankowska@figulus-welzijn.nl

Subsidieregeling verduurzaming woningen gemeente Aalten 2023

Woningeigenaren in Aalten met een woning met een maximale WOZ-waarde van € 275.000, die onvoldoende is geïsoleerd en verduurzaamd kunnen tot € 3.000 subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen aan hun woning.

Klussendienst Aalten

De klussendienst helpt inwoners bij kleine klusjes in en om het huis, zoals bijvoorbeeld een kraan die lekt, een tuinhekje dat piept of een struik in de tuin die gesnoeid moet worden. De Klussendienst is bedoeld voor mensen met een smalle beurs en een beperkt netwerk, die een  steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Klussendienst Dinxperlo ( Project Jos)

De klussendienst helpt inwoners bij kleine klusjes in en om het huis, zoals bijvoorbeeld een kraan die lekt, een tuinhekje dat piept of een struik in de tuin die gesnoeid moet worden. De Klussendienst is bedoeld voor mensen met een smalle beurs en een beperkt netwerk, die een  steuntje in de rug kunnen gebruiken. p/a Figulus Terborgseweg 3, 7091 DP  Dinxperlo

GEEF-en-NEEM KASTJES

Rengelinkweg 6 Ijzerlo - Admiraal de Ruyterstraat 34 Aalten - Landstraat 18 ( ingang via officierstraat) Bredevoort