Home

Woon je in de gemeente Aalten en heb je moeite om rond te komen? Door bijvoorbeeld schulden? 

In onze gemeente zijn mensen en organisaties die je willen steunen! 

Het Aaltense Meedoenpact kent de weg in de hulpverlening.  

De meedoenverklaring:

Armoede kent vele gezichten. Armoede is iets dat verder gaat dan enkel het financiële aspect. Het leidt tot grote problemen en kan leiden tot sociale uitsluiting. Wie in armoede leeft heeft daar zelden bewust voor gekozen en krijgt daarom onze aandacht en ondersteuning. Wij leggen ons hier niet bij neer! 

De ondertekenaars van het Meedoenpact gemeente Aalten, gaan aan de slag om de armoede voor alle inwoners binnen onze gemeente te bestrijden. Dat doen we onder andere door ondersteuning en preventie te bieden, door het niet-gebruik tegen te gaan, door goede informatievoorziening, integrale samenwerking en het vergroten van (financiële) zelfredzaamheid.

Met het aangaan van dit pact verbinden wij ons als maatschappelijke organisaties en gemeentelijke organisaties aan elkaar zodat onze middelen en diensten efficiënter en doelmatiger ingezet kunnen worden ten behoeve van onze inwoners. Meedoenpact, Iedereen doet mee!